Kooli teated

HTM-i korraldus alates 07.02 õppetöö kohta

Head õppeasutuste juhid

Omikroni kiire leviku tõttu on suur osa õpilastest tihti lähikontaktsed ja takistatud on kontaktõpe. Seetõttu otsustas valitsus, et alates esmaspäevast lõpeb haridusasutustes tekkinud lähikontakti korral tervete laste karantiini saatmine. Üldharidus- ja kutsekoolides jätkub kooliperede kiirtestimine ning tuleb endiselt järgida kõiki viiruse levikut ennetavaid meetmeid. Muudatused on ka koolide või klasside distantsõppele saatmise töökorralduses. Terviseametiga tuleb kooskõlastada edaspidi viiruse koolisisese leviku tõkestamisest tingitud distantsõppevajadused. 

Lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini
7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.
 Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset  lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.
Kokkuvõtlik joonisvalitsusekorraldusseletuskiri

Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
14. veebruarist
 ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Muudatused õpilaste distantsõppele suunamises
Viiruse leviku takistamiseks või muudel põhjustel (paljud õpilased puuduvad, õpetajad haigestunud vm) on vajadus osa klasse või kogu õppeasutus distantsõppele saata.

Erandjuhul, kus näiteks paljud õpilased või ka haridusasutuse töötajad on haigestunud ega saa oma ülesandeid koolis kohapeal või ka vahendatult täita, võib koolijuht koostöös koolipidajaga ning ministeeriumi teavitades (aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) rakendada lühimaks vajalikuks ajaks (alla 7 kalendripäeva) distantsõpet. Sel puhul Terviseameti kooskõlastust ei ole vaja, kuid amet on valmis otsuse tegemisel nõustama.

Viiruse koolisisese leviku tõkestamise eesmärgil distantsõppe rakendamine võib toimuda ainult Terviseameti regionaalosakonnaga kooskõlastatult. Terviseametilt kooskõlastuse küsimisel esitada ka info, kui suur osakaal klassi õpilastest COVID-19 haigestumise tõttu puudub. Viiruse koolisisest levikut tõkestavaks ajaperioodiks on 7 järjestikust kalendripäeva ehk viiruse peiteperioodi pikkune aeg. Eesti andmetele tuginedes tekivad 95% haigestunutel sümptomid 7 päeva jooksul. Seega 7-päevase distantsõppe jooksul peaks kõigil nakatunutel sümptomid avalduma, kuid samal ajal haigus õpilaste hulgas edasi ei kandu.
Mõlemal puhul tuleb distantsõppele mineku otsused vormistada kooli direktori käskkirjaga, mis peab avama distantsõppele mineku põhjused.
Lisainfo

Kiirtestimine üldharidus- ja kutsekoolides
Soovitame testida kooliperet võimalusel kaks korda nädalas. Viimase kahe kuu jooksul koroona läbipõdenuid ei ole vajadust testida. Täiendava testide tarne raames on juba jõudnud või jõuavad lähipäevil kiirtestid koolidesse. Testid on jaotatud nii, et kõigil jätkuks teste vähemalt kaheksaks testimiskorraks, arvestades ka neid teste, mis on koolides veel varasemast tarnest alles.

Tõhustusdoosid ja vaktsineerimistõendi kehtivus
Palume kõigil, kellel on tõhustusdoosi aeg kätte jõudnud, teha tõhustusdoos, et omikroni tüve ülikiire leviku tõttu oma tervist kaitsta. Tõhustusdoosi tegemise aeg sõltub sellest, millise vaktsiiniga ollakse eelnevalt vaktsineeritud ning kas koroona on läbi põetud. Tõhustusdoosi tegemise aega saab määrata koroonakaitse kalkulaatori abil või pidades nõu perearstiga. Koroonakaitse kalkulaator annab lihtsa ülevaate läbitud vaktsineerimiskuuri, tõendi kehtivuse ja järgmise vaktsineerimise soovitusliku kuupäeva kohta. Tuletame ka meelde, et täiskasvanute vaktsineerimistõendi kehtivusaega on 9 kuud ning alaealiste vaktsineerimistõendi kehtivus 15 kuud.

Asendusõpetajad ja abiõpetajad
Riigil on sõlmitud leping asendusõpetajate programmiga, mille kaudu koolid saavad endale vajadusel haigestunud või karantiinis õpetajate asemele asendusõpetajaid tellida. Samuti on võimalik koolidel ja lasteaedadel kutsuda appi õpetajakoolituse tudengeid abiõpetajateks.

Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitame tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Ka Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski. Lisainfo

Hajutamine
Alushariduses, üldhariduse nooremas kooliastmes ning noorsootöös ja huvitegevuses soovitame võimalusel korraldada tegevused kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. Tõhusamaks hajutamiseks tuleb kavandada eri gruppide õppetöö algus- ja lõpuajad ning vahetunnid võimalusel eri aegadele.

Lisainfot koroona teemade kohta leiab ministeeriumi kodulehelt. Küsimuste korral palume pöörduda: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Kui infokiri ei avane korrektselt, siis selle leiab ka kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliin

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Kiirtestimine koolides

Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle. Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab VIDEOJUHISEST.

Õppetunni läbiviimine virtuaalkeskkonnas

Õppetunni läbiviimine virtuaalkeskkonnas.

Tunnis osalemine

 1. Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2. Õpilasel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes tundides.
 3. Läbiviidavad veebitunnid toimuvad Google Meet keskkonnas, kui aineõpetajaga pole kokku lepitud teisiti.
 4. Kui õpilase IT vahendid ei võimalda distantsõppes osaleda, siis teavitab lapsevanem sellest kooli. Koostöös lapsevanemaga leitakse toimivad suhtlus- ja juhendamisvõi­ma­lused.

Isikuandmete kaitse 

Videotunnis osalejad peavad käituma nii, et oleks tagatud teiste tunnis osalejate isikuandmete kaitse. Tundide salvestuste või õppeülesannete käigus loodud materjale ei tohi jagada ega teha mingil kombel avalikuks ilma sellel olevate isikute nõusolekuta.

Veebitunni reeglid õpilastele

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni:

 • enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda;
 • õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi e-kooli. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust​, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada;
 • kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada;
 • veebitunni ​linki või IDd võõrastega ei jagata;
 • tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased;
 • lülita välja raadio, televiisor jm​,​ et ei tekiks kajaefekti ja ei hajuks tähelepanu;
 • tundi sisenedes tervita õpetajat;
 • veebitunnis osale oma nime ja näoga​.​ Anonüümne osaleja loetakse puudujaks;
 • veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks​, kasuta seda aega vastutustundlikult;
 • veebitunnis räägib ÜKS inimene korraga​.​ Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (chatis või veebikaamera kaudu käega). Vahele ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta;
 • tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata klassikaaslastega;
 • tunni lõpetab õpetaja.

 

Õppeülesanded ja hindamine

 1. Õpetaja paneb vastavalt kehtivale tunniplaanile õpijuhendid   e-kooli tunni kirjeldusse ning dubleerib need ka koduse tööna samale kuupäevale hiljemalt tunni toimumise päeva kella 8.00-ks. Kodust tööd eraldi ei anta.  Päeva jooksul uusi ülesandeid õpetajad juurde ei anna.
 2. Kui õpetaja pole e-koolis märkinud töö esitamise tähtaega, siis tuleb kodune töö esitada tunni toimumise päeval hiljemalt kella 17.00ks (hilisem kellaaeg võib olla erandjuhul aineõpetajaga kokkuleppel).
 3. Kui õppeülesande täitmiseks on ette nähtud pikem ajaperiood, siis seda kajastab õpetaja e-kooli koduse ülesande täitmise tähtajas.
 4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimekust.
 5. Õpilasel tuleb esitada tööd õigeaegselt vastavalt e-koolis märgitud kuupäevale ja keskkonnale. Õpilast hinnatakse vastavalt Kuldre Kooli hindamisjuhendile numbriliste hinnetega.
 6. Õigeaegselt esitamata hindeliste tööde puhul märgitakse e-päevikusse „!“ ja lisatakse juurde esitamata töö nimetus.
 7. Kui õpilane pole uueks tähtajaks (10 õppepäeva jooksul) tööd esitanud, kannab õpetaja e-päevikusse „!“ asemele „puuduliku“ hinde. Õpetaja lisab „puudulikule“ hindele juurde kommentaari.
 8. Õpetajatel on õigus lõimida erinevaid õppeaineid ja anda ülesandeid ühe pikemaajalise õppeülesandena ning hinnata või tagasisidestada õpilase teadmisi ja oskusi vastavates õppeainetes.
 9. Õpetajad on kätte saadavad igal tööpäeval e-posti või e-kooli vestluse kaudu kella 8.00- 15.00 kui ei ole kokku lepitud teisi kellaaegasid või muid suhtluskanaleid. Pärast kella 16.00 saadetud sõnumitele või teadetele ei pea õpetaja samal päeval enam vastama.
 10. Kui e-õppepäev on kooli poolt korraldatud ühe üksiku päevana, võib õpilasele antud õppeülesanded kajastuda ka paberkandjal. Tehtud töö esitab õpilane õpetajale järgmises õppetunnis.
 11. E-õppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ja sel juhul kaasatakse klassijuhatajat ning vajadusel tugispetsialisti ja/või KOVi lastekaitsespetsialisti.

Õppetöö korraldus Kuldre Koolis alates 01.09.2020

Kooli tulek:

 • ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;
 • Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 • koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 
 • kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni;
 • Kui õpilane läheb vanematega reisile riskiriiki, kus viirusesse nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta üle 16, jääb ta 14 päevaks karantiini. Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Koolimajja sisenemine:
 

 • Lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad koolimajja üksnes klassijuhataja või kooli juhtkonna loal;
 • koolimajja sisenedes desinfitseerida käed; 
 • garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes);

 Õppetöö:

 • Vanem teavitab kontaktõppest loobumisest seoses viirusekartusega klassijuhatajat eKooli vahendusel ja võtab vastutuse lapse õppetöös edenemise eest.
 • Õppetöös kasutab igaüks ainult oma isiklikke õppevahendeid (ei laena klassikaaslastelt ega õpetajalt).
 • Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda, et õpilane on õppetööst vabastatud, õppetöö jätkub distantsõppe vormis.

Vahetunnid:

 • Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund
 • vahetundides tuleb viibida hajutatult;
 • vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, vahetundides tuulutatakse klassiruume; 
 • enne järgmisse klassiruumi sisenemist desinfitseerida käed;

Söögivahetunnid:

 • enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;
 • sööma minnakse klassidele ettenähtud aegadel.

 

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured:

 • pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole;
 • olulised kontaktid väljaspool kooli:

  Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.  
  Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700. 
  Lasteabi telefon 116 111.  

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral:

 • Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet. Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 6. klassi õpilaste kontaktõppe vormi;
 • Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise;
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 
 • Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal. Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt kooli kodulehte ning eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

Vaata eraldi

Lehekülg 1 / 2